14-04-11

MS STEUNAKTIE 25 MEI 2011

English Version : click here

 

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support - Misschien hebben jullie al horen praten over MS (Multiple Sclerose) ?

 

- Misschien kennen jullie persoonlijk iemand met MS ? 

 

- Of misschien zie je jezelf elke dag zelf geconfronteerd met MS ? 

 

In elk van deze gevallen vragen we jullie voor jullie steun !.MS is een ziekte die, hoewel niet altijd zichtbaar, het langzaamaan moeilijk, en later zelfs onmogelijk, maakt voor een patient om nog op een 'normale' manier te functioneren - zowel op fysiek als op mentaal gebied.

Meer informatie over MS kunnen jullie terugvinden door HIER te klikken ...

 

MS tast de zenuwcellen in de hersenen aan, alsook het ruggemerg, zodat deze niet meer met mekaar kunnen communiceren. 

De gevolgen zijn dat de patient steeds meer en meer afhankelijk zal zijn van hulp van derden.


België hinkt achter bij zijn strijd tegen MS en de impact die deze ziekte heeft op het leven van de patient, zowel op sociaal als op financieel gebied. 

 

>> Er is geen nationaal register.

>> Financiële hulp blijkt ontoerijkend.

>> Er is niet genoeg media-aandacht voor deze ziekte. 

>> ...

 

MS.jpgEén van deze patienten (Isabella) en haar moeder (Lydia) brengen dit naar voren in de media zodat de wereld een beter zicht kan krijgen op wat MS patienten dagelijks doormaken en natuurlijk vragen ze de politiekers ook om steun en hulp.

 

Er wordt ook een march georganiseerd om de politiekers te wijzen op hun gebrek aan verantwoordelijkheid en om hen steun en hulp te vragen.

 

Diegenen die willen helpen (er wordt niet naar geld gevraagd, enkel jullie aanwezigheid) worden gevraagd om hun aanwezigheid te willen bevestigen via facebook (http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=185481214803061) of via inschrijving op http://www.ms-steunactie.be/index.php?option=com_content&...

 

We komen samen :

25 Mei 09 AM : Brussel Zuid (treinstation) : Frankrijkstraat

25 Mei 12h30 PM : Brussel Zuid (treinstation) : Frankrijkstraat

 

Van daaruit wordt er verder gegaan (via vervoer) naar de kabinetten van enkele ministers  (Jo Vandeurzen, Fadila Lanaan, Elio Di Rupo, etc hebben al hun toezegging gedaan).

 

Alstublieft mensen, jullie hulp en aanwezigheid zullen heel erg geapprecieerd worden door alle MS patiënten, hun familieleden en vrienden. 


Zien we jullie allen op 25 Mei ?

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support

 

MS SUPPORT ACTION 25 TH MAY 2011

Nederlandstalige versie : klik hier

 

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support - Perhaps you already heard somebody talking about MS (Multiple Sclerosis) ?

 

- Perhaps you may know someone with MS ? 

 

- Or maybe you see yourself day in day out confronted with MS ? 

 

In either case we kindly ask you to SUPPORT below action.MS is a disease that, although not always visible, gradually makes it difficult, and later even impossible for the patient to function in a 'normal' way - physically as well as mentally.

You can find more informations on MS by clicking HERE ...

 

MS affects the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

In the end the patient finds him-/herself increasingly disabled and largely dependant on another person's help.


Belgium lags behind in its fight against MS and the impact it has on the patient's life, both socially and financially.

 

>> There is no national register.

>> Financial support remains insufficient.

>> There is not enough coverage from the media.

>> ...

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support One of the patients (Isabella) and her mother (Lydia) are bringing this in the media in order to offer the world a better view on what MS patients have to go through every single day and of course in order to ask the politicians for more attention and help.

They are also planning a march in the city of Brussels in order to confront the politicians with their lack of irresponsability

 

Those who are willing to help (we don't ask for money, just for your presence) are asked to confirm via a message. You can do this via facebook (http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=185481214803061) or via a comment on http://www.ms-steunactie.be/index.php?option=com_content&...

 

We will meet :

25 th May 09 AM : Brussels South (trainstation) : Frankrijkstraat

25 th May 12h30 PM : Brussels South (trainstation) : Frankrijkstraat

 

From there we will have a walk and will visit some cabinets of ministers (Jo Vandeurzen, Fadila Lanaan, Elio Di Rupo, etc).

 

Please people, your support and presence will be very highly appreciated by all MS-patients, relatives and friends.


See you all on 25th May ?

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support

 

28-12-10

Wiki Wiki Wiki

Jullie denken misschien dat ik ze niet helemaal meer op een rijtje heb (misschien terecht), maar ik zou toch het een en het ander willen verduidelijken over de titel. (bijna) iedereen heeft ondertussen waarschijnlijk toch al gehoord van enkele 'Wiki's' die onze wereld momenteel bezit.

 

Eerst was er Wickie de Viking,  een Japans-Duitse tekenfilmserie. Van de serie werden er 78 afleveringen gemaakt tussen 3 april 1974 en 24 september 1975.

Een aflevering duurt 22 minuten. In 2010 kreeg Wickie de Viking een film. In onder andere Duitsland en Spanje was deze een groot succes.

 

Als basis voor de serie diende het kinderboek Vicke Viking uit 1963 van de Zweedse schrijver Runer Jonsson, die hiervoor in 1965 de Duitse Jeugdboekenprijs ontving.

Wickie is het vaak angstige zoontje van Halvar, de leider van het vikingdorp Flake. Toch is het Wickie die altijd zijn vader te hulp schiet met vindingrijke oplossingen. Door met een vinger langs zijn neus te wrijven gaf Wickie aan dat hij een idee had.

Door zijn stem en zijn haar, denken veel mensen dat Wickie een meisje is. Dit is zeker niet het geval: in de serie wordt er consequent van 'hem' en 'zijn' of 'mijn zoon' gesproken. In de Nederlandse versie vertolkte Marianne Rector de stem van Wickie

Studio 100 kocht in 2008 het Duitse mediabedrijf EM.Entertainment over waardoor het programma nu in handen is van Studio 100. Sinds het najaar 2009 is het te zien op VtmKzoom. Op 31 maart 2010 kwam er een Wickie de Viking film uit. Hier vind je alvast de intro van de serie ...

 

Vervolgens hebben we Wikipedia.

Wikipedia-logo.png

Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida gevestigde organisatie zonder winstoogmerk. Het doel van Wikipedia is om in elke taal een gratis internetencyclopedie te creëren. Onder de paraplu van de Wikimedia Foundation bevinden zich diverse meertalige projecten waarvan Wikipedia het oudste, bekendste en succesvolste is. De naam Wikipedia is een samentrekking van het uit het Hawaïaans afkomstige "wiki" en het Griekse "encyclopedia".

De artikelen in deze op het internet vormgegeven encyclopedie worden onder andere geacht een neutraa standpunt in te nemen. Wikipedia is in principe door iedereen die te goeder trouw is te bewerken. Dat is ook een van de redenen dat Wikipedia geen garantie voor de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie kan geven. Daarnaast is vanwege het open karakter van het project vandalisme min of meer een probleem.

De Nederlandstalige versie is te vinden op nl.wikipedia.org en bevat meer dan 600.000 artikelen. De Engelstalige versie is het grootst met ruim 3.400.000 artikelen. In totaal zijn er op 15 januari 2010 meer dan 14.000.000 artikelen in 271 verschillende talen te vinden op heel Wikipedia.

 

De laatste tijd horen we ook meer en meer van het ophefmakende Wikileaks.

 

Wikileaks.pngWikiLeaks is een in 2006 opgezette website die bedoeld is als een plaats waar klokkenluiders uit overheidsinstellingen en bedrijven, waar ook ter wereld, anoniem documenten kunnen laten plaatsen (lees: lekken) teneinde misstanden aan de kaak te stellen. WikiLeaks zou zijn opgezet door wetenschappers, journalisten en dissidenten uit de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Afrika en Taiwan, hoewel de details hierover niet bekend zijn. WikiLeaks is geen onderdeel van Wikipedia of de Wikimedia Foundation.

Een paar 'sappige' berichten :

 • Het Amerikaanse leger heeft zich meerdere malen misdragen in Irak en Afghanistan.
 • Kritiek op de militaire operaties van het Verenigd Koninkrijk in Afghanistan.
 • Claims van ongepast gedrag door een lid van de Britse koninklijke familie: prins Andrew.
 • Analyses van tal van leiders. Zo werd Mahmoud Ahmadinejad vergeleken met Adolf Hitler, wordt Vladimir Poetin vergeleken met een alfamannetje en Angela Merkel als iemand die "risico's vermijdt en zelden creatief is".
 • Vermeende banden tussen de Russische regering en de georganiseerde misdaad.
 • Angsten in Washington en Londen over de beveiliging van het Pakistaanse nucleaire wapenprogramma.
 • Een aantal leiders van Arabische landen,onder wie koning Abdoellah van Saoedi-Arabië, koning Hamad ibn Isa Al Khalifa van Bahrein en president Moebarak van Egypte, heeft er bij de Verenigde Staten herhaaldelijk op aangedrongen Iran aan te vallen om zijn atoomprogramma te vernietigen en te voorkomen dat Teheran een kernwapen kan vervaardigen. Voorts heeft Israël gehint, bereid te zijn een nucleair Iran aan te vallen.
 • Twijfel aan de geestelijke gezondheid van de Argentijnse presidente Cristina Fernández de Kirchner.
 • Er liggen Amerikaanse kernwapens in België en Nederland. In het telegram is sprake van "mogelijkheid van het terugtrekken van kernwapens uit Duitsland en misschien ook uit België en Nederland". Waarschijnlijk gaat het hier om de wapens op de vliegbases Kleine-Brogel en Volkel.

 

En nu is er ook een wandelwiki.

 

WandelWiki logo1.pngDe plaats bij uitstek voor wandelaars om hun ervaringen te delen, wandelingen te organiseren en plannetjes (al dan niet voor gps) op het net te plaatsen, zodat ook anderen er kunnen van genieten.

De opzet is hetzelfde als bij de andere 'Wiki's' ... het is gratis.

De oprichter is een zekere Jan De Wachter, zelf een fervent wandelaar. Hij geeft aan zijn website het moto 'voor wandelaars, door wandelaars' ...

Geregistreerde leden kunnen informaties gratis delen met anderen ...Wandelwiki kan teruggevonden worden via http://www.wandelwiki.be/

Ik heb me alvast laten registreren, net zoals die andere fervente wandelaar, GUY.

 

En nu is het uitkijken naar een nieuw wandeljaar (officieel reeds begonnen op 01 november, maar ik hou het hier bij de 'echte' jaartelling.


Prettige eindejaarsfeesten aan alle lezers !!!

16-11-10

Pleonasme of Tautologie

Onlangs hadden we het op het werk nog even over, (ja ja, soms is er daar ook een zekere vorm van 'niveau' te bespeuren), maar het blijkt toch allemaal al 'ver weg' te zitten. Nu ja, we zijn ook geen schoolverlaters meer. Toch vond ik het even interessant om nog eventjes verder in te gaan op deze twee woorden, gezien het feit dat we er allemaal toch dagelijks mee geconfronteerd worden.

 

Een pleonasme (afkomstig van het Griekse woord πλεονασμóς, pleonasmós, dat 'overvloed' betekent) is het expliciet vermelden (met een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord) en daardoor benadrukken van een eigenschap die reeds in een zelfstandig naamwoord (of werkwoord) omschreven werd. Het verschil tussen een tautologie en een pleonasme is dat bij de eerste stijlfiguur het hele begrip met andere woorden wordt herhaald, terwijl bij de laatste alleen iets wordt herhaald dat al verwant is aan het begrip zelf. We weten bijvoorbeeld allemaal dat gras groen is, dus komt groen in het zinsdeel het groene gras overbodig op ons over, tenzij de taalgebruiker hiermee een of ander stilistisch effect beoogt. In de poezie heeft men het wel eens vaker over witte sneeuw, het groene gras, ...

 

Enkele voorbeeldjes  :

 

 • een arme sloeber (alleen als arme in een context gebruikt wordt als beklagenswaardig)
 • groter groeien (kleiner groeien zou nogal moeilijk zijn)
 • Later kreeg hij twee jongere broers (tja wat doe je bij de geboorte van twee oudere broers hé)
 • een vrouwelijke actrice (daar valt soms over te discuteren, maar de algemene regel is dat een actrice echt  wel vrouwelijk is)
 • een mogelijke kans op complicaties (een kans is en blijft altijd mogelijk)
 • naar beneden vallen
 • omhoog stijgen (andersom zou nogal moeilijk zijn, tenzij voor ruimtevaarders misschien)
 • opnieuw herhalen of nog eens herhalen (niet van toepassing bij de Belgische televisiezenders)
 • een ronde cirkel (omdat het bij een vierhoekige cirkel nogal moeilijk ligt in verband met het aantal hoeken)
 • enzovoort, en zo verder ...
 •  

  Dit waren een paar 'logische' voorbeelden. Er zijn er ook echter een paar waar je toch iets dieper dient op in te gaan.

   

  • De Faeröer-eilanden: øer is Deens voor eilanden (en fær is Oudnoors voor schapen), dus eigenlijk staat er schapeneilanden-eilanden.
  • Sahara-woestijn: sahar is Arabisch voor woestijn, dus eigenlijk staat er woestijn-woestijn.
  • Het meer van Loch Ness: loch is Schots voor meer, dus eigenlijk staat er het meer van meer Ness.
  • Koikarper: Koi is reeds Japans voor karper. Een karperkarper dus ...
  • Naanbrood: Naan is Perzisch voor brood, dus eigenlijk staat er Broodbrood.
  • ...

   

  En wat dachten jullie van de volgende ...

   

 • de A (=Alkmaar) in AZ-Alkmaar;
 • de C (=code) in BIC-code;
 • de D (=display) in lcd-display;
 • de G (=groep) in ING Groep;
 • de G (=gas) in LPG-gas; (Liquified petrol gas)
 • de M (=memory) in RAM-geheugen en ROM-geheugen;
 • de M (=moeder) in BOM-moeder;
 • de N (=number of nummer) in ISBN-nummer, IBAN-nummer;
 • de P (=pas) in CJP-pas;
 • de T (=tube) in TL buis (TL = Frans voor Tube Luminescent, lichtgevende buis);
 • de V (=virus) in hiv-virus;
 • ...
 •  

  Wacht echter een beetje met een 'pleonasme' als per definitie als 'foutief' te aanzien. Er zijn uitzonderingen.

   

  • Sommige woorden zijn ondertussen volledig ingeburgerd: in zeemeermin betekent 'meer' ook al zee;
  • Sneeuw kan (na een paar dagen) ook wel eens een andere kleur hebben dan wit. Om te benadrukken dat de sneeuw vers is, is de aanduiding witte sneeuw wel degelijk op zijn plaats. In dat geval spreekt men over een stijlfiguur en is het dan ook niet fout;
  • Men dient met schrappen dus heel omzichtig te werk te gaan: stijlfiguren nuanceren nu eenmaal. Dit is zoals hierboven reeds aangehaald, soms het geval in poezie, of met het doel bepaalde dingen te benadrukken.
  • Soms is een bepaalde woordcombinatie in de ene context wel, maar in de andere dan weer geen pleonasme. Dit komt onder meer doordat een woord vaak een rekbare betekenis heeft :
   Er komt vloeibaar water uit de kraan. Als er sprake is van water dat uit de kraan komt, wordt natuurlijk bedoeld: H2O in vloeibare vorm. Dit is dus een pleonasme.
   "Water" kan echter ook betekenen: H2O ongeacht de eigenlijke toestand ervan (vast, vloeibaar of gasvormig):
   De aarde is de enige bekende planeet met vloeibaar water aan haar oppervlak. Als men het over de beschrijving van planeten heeft, wordt onder "water" verstaan: H2O in zowel vaste vorm (ijs), vloeibare toestand als gasvormig (waterdamp). In deze context is "vloeibaar water" dus geen pleonasme.

  Bekijk ook even volgende verduidelijking Knipogen

   

   

  En nu jullie al zowat alles kennen over 'pleonasmes' , gaan we over tot de 'tautologie' :

   

  Een tautologie (afkomstig van het Griekse woord ταυτολογία, tauto logos, dat hetzelfde woord betekent) is het benadrukken van een woord met een ander woord dat (zo goed als) dezelfde betekenis heeft. Ze komen vaker over als een taalfout dan als een stijlfiguur, maar in het laatste geval is er sprake van versteend gebruik. Veel staande uitdrukkingen zijn dan ook tautologieën. Ook kan een tautologie soms dienen om een gevoel te versterken. Tautologieën die op zulke manieren worden gebruikt kunnen niet als fout worden aangemerkt.

   

  Min of meer versteende tautologieën zijn bijvoorbeeld:

   

  • gratis en voor niets
  • één en dezelfde
  • leugens en bedrog
  • geheel en al
  • vast en zeker / zeker en vast
  • wis en waarachtig
  • nooit ofte nimmer
  • voor eeuwig en altijd
  • afgelopen (over) en uit
  • wendt of keert (draait of keert)

   

  Voorbeelden van (nog) niet versteende en daarom als fout te beschouwen tautologieën zijn:

   

  • netjes en verzorgd
  • al reeds
  • nooit niks (Bijvoorbeeld: "Wij mogen nooit niks", wel degelijk ingeburgerd in de Aalsterse contreien, maar nog niet daarbuiten ;-))
  • vuil en smerig
  • blij en verheugd
  • vrolijk en blij
  • lief en aardig
  • identiek hetzelfde
  • eenzaam en alleen
  • laat alles gedaan en voorbij zijn 
  • maar en echter (Bijvoorbeeld: "Er zijn forse bezuinigingen genomen, maar we merken er echter niets van.")
  • want en immers (Bijvoorbeeld: "Ik neem een biertje, want ik heb immers dorst.")

   

   

  10-11-10

  Daar is'm , daar is'm , ...

  'k Weet het, voor velen onder jullie klinkt dit nog een beetje voorbarig, maar voor ons - Aalstenaars - is 'tonight the night' ... want ... de Sint is weer in het land ...

  sintniklaas.gif

  11 November. Officieel (nu toch nog, want enkele minderbegaafde ministers willen een paar feestdagen afschaffen) is dit een feestdag . En ongeveer iedereen zal wel weten dat dat is omdat jaren geleden de eerste wereldoorlog zijn einde kende op deze dag.

   

  Maar als klein ventje hadden we daar natuurlijk nog geen weet van en zeker geen boodschap aan ... Neen, 11 november, dat was Sint-Maarten. En natuuuurlijk was dat een feestdag ! Wanneer moesten we anders met ons gloednieuw speelgoed spelen ? Onze sappige mandarijntjes oppeuzelen ? Toegeven dat het vorig jaar misschien niet het toppunt van braafheid was, maar beloven dat het volgend jaar veel beter zou zijn ... ?

   

  Sint-Maarten ? Jaja, da’s de goedheilige man die in sommige streken in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en natuurlijk ook België de cadeautjes komt uitdelen. Dus “de sint” was voor mijn klas- en stadsgenootjes dus Sint-Maarten. Pas jaren later heb ik gehoord over zijn concurrent, ene Sint-Niklaas.

   

  6 December was voor mij en mijn mede-Oilsjteneers en -Oilsjteneskes dus een dag zoals een ander. Niks cadeautjes, niks vakantie ...

   

  Zielig eigenlijk, dat al die kindjes voor wie Sinterklaas komt, geen feestdag hebben Huilen

   

  sint maarten 2.jpg

  “Maar is dat dan juist hetzelfde : Sint-Maarten en Sinterklaas?”

   

   

  Wel, we maken even de vergelijking :

   

  - Sint-Maarten heeft ook Zwarte Pieten.

  - En Sint-Maarten heeft ook een paard.

  - En een lange baard.

  - En een mijter en een staf.

  - En Sint-Maarten deelde ook mandarijntjes, speculozen, nic-nac’skes, guimauvekes, marsepein en chocolaatjes uit.

  - En Sint-Maarten kwam aan aan de Denderkaai met een boot. En dan gingen wij daar met bieten met lampjes in, naartoe. En dan zongen we uit volle borst “Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Maarten ik zie hem al staan!”  

   

  Maar de man op de foto hierboven kan dus even goed Sint-Niklaas als Sint-Maarten zijn. Het feit dat de twee heren een identiek voorkomen hebben (de derde, iets volumineuzere versie, komt eind december), zal wel historisch en commercieel gegroeid zijn. Om het niet te moeilijk te maken. Want eigenlijk hebben ze een compleet verschillende afkomst en achtergrond.

   

  Sint-Maarten is de herrijzenis van bisschop Martinus van Tours (4de eeuw), die vooral bekend is voor zijn mantel die hij als soldaat in twee sneed (met zijn zwaard) om aan een bedelaar te geven. Sint-Maarten is patroonheilige van heel wat kerken in Vlaanderen, en niet toevallig is de hoofdkerk zowel in Ieper als in Aalst de Sint-Maartenskerk. Excuus, in Ieper is dat zelfs de kathedraal.

   

  Sint-Niklaas is dan weer afkomstig van Nicolaas van Myra, eveneens bisschop, eveneens vierde eeuw, die vooral bekend is omwille van de drie vermoorde kindjes in het pekelbad die hij weer tot leven gewekt heeft. Vandaar zijn reputatie als goede kindervriend, en vandaar de drie kindjes in een bad die dikwijls samen met Sinterklaas worden afgebeeld. Hem kan je gaan bezoeken in Turkije.

   

  Toch nog iets meer over Sint-Maarten, gezien hij hier toch onze 'plaatselijke' held is ...

   

  stmartinus.jpgIn België is de traditie nog levendig in West-Vlaanderen (Ieper-Ardooie-Veurne-Lichtervelde), de streek rond Aalst en een paar (deel-) gemeenten van en rond Dendermonde.

  - Ook Mechelen en de omliggende gemeenten, waaronder Hombeek en Weerde, gemeenten met een Sint-Martinuskerk, houden deze traditie in stand.

  - In Belgisch-Limburg vindt men tradities die overeenkomen met die in Nederlands-Limburg.

  - Elders in het land wordt Sint-Maarten niet meer op traditionele wijze gevierd, maar zijn er wel concerten of feesten. Deze vieringen vallen vaak samen met de herdenkingen van de wapenstilstand.

   

  (links fotootje van de sint Martinuskerk in Aalst)

   

   

   

   

  Omdat 11 november na de Eerste Wereldoorlog ook de dag werd waarop deze oorlog werd herdacht, is wel geprobeerd het feest een wereldlijke lading mee te geven. Het Sint-Maartensfeest had dan tegelijk ook een vredesfeest moeten zijn. Dit heeft men uiteindelijk niet doorgezet. Het feest is, vooral in Nederland, juist vrij van enige religieuze of politieke lading, wat zeker bijdraagt aan de grote populariteit ervan.

   

   

  Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw veranderde deze attitude. Het Sint-Maarten werd nu juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.

   

  Ook in Noord-Frankrijk, in Frans-Vlaanderen, wordt Sint-Maarten (Saint Martin) gevierd.

  In Oost-Friesland kent men het Martinisingen waarbij onder andere Peepernööten gegeven worden.

   

  In Oostenrijk en delen van Duitsland eet men op deze dag traditioneel gans, het zogenoemde Martiniganslessen of Martinsgansessen. Deze traditie komt voort uit de legende dat Sint Maarten te bescheiden was om zich tot bisschop te laten wijden en zich daarom verstopte, ganzen verraadden hem echter door hun gesnater. Een andere legende vertelt dat een stel ganzen onder de preek de kerk binnenliep en de preek verstoorden, de ganzen werden daarom gevangen en opgegeten.

   

  sint-maarten.jpgIn Oostenrijk en Zuid-Tirol kent men ook het Sint-Maartenlopen.

  Men gaat met lantaarns door de straten begeleid door iemand die met een rode mantel om als Romeins soldaat verkleed is en op een schimmel zit. Deze man stelt Sint Maarten voor. Men noemt dit de Martinsritt. De kinderen zingen liederen en als afsluiting is er een kampvuur dat Martinsfeuer genoemd wordt. In het oosten van Oostenrijk wordt op deze dag dikwijls de nieuwe wijn ingezegend door de pastoor.

   

  Ook bij ons is deze afbeelding heel gekend, en wordt vaak gebruikt bij afbeeldingen van 'onze' Sint.

   

   

   

   

  Er bestaan ontelbare liedjes over de Sint (zij het dan 'Maarten' of 'Klaas'). Wie kent er niet 'Zie ginds komt de stoomboot', of 'Hoor wie klopt daar kinderen' ... Het oudst bekende Sint-Maartensliedje is het volgende:

   

  Stoockt vier, maeckt vier:
  Sinte Marten komt hier
  Met syne bloote armen
  Hij soude hem gheerne warmen?
   

  De regels van dit lied komen nog in diverse bestaande Sint-Maartensliedjes terug. Ook voor andere liedteksten geldt dat ze heel oud zijn, wat blijkt uit hun grote verspreiding. Onderstaande fragmentjes zijn echter gloednieuw ... de Pieten zijn pas de laatste jaren beginnen 'jumpen' ...

   

  't Is in elk geval goed voor hun conditie Lachen

   

   En nu ga ik braaf mijn schoentje zetten, ... je weet maar nooit ...

   

  09-11-10

  25 jaar later ... Aalst herdenkt ...

  Het stadsbestuur van Aalst en een veertigtal nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners hielden deze voormiddag een minuut stilte aan het gedenkteken voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Precies 25 jaar geleden vielen in en aan de Delhaizevestiging in Aalst toen acht doden en zeven gewonden bij wat de laatste en bloederigste aanslag van 'de bende' zou worden.

  Slachtoffer David Van de Steen verloor bij de raid zijn zusje Rebecca en zijn ouders. Hij kreeg zelf vijf kogels in het been.
  Ik herinner me eigenlijk nog vrij levendig deze avond. We zaten thuis en werden ineens opgeschrikt door enorm veel sirenes. Ambulances en politie reden af en aan, wat ons deed denken aan een heel zwaar ongeval of brand. Aan een overval denk je niet meteen natuurlijk. Op de radio werd alles onderbroken, en werd gemeld wat er in Aalst aan het gebeuren was. 'Een enorm bloederige aanval op de Delhaize-vestiging met waarschijnlijk heel wat doden. De politie heeft meteen de achtervolging ingezet ...'.
  Van dat moment af zaten we gekluisterd aan de radio, niemand echter durfde buiten gaan ... in de straten was het heel stil ... iedereen had schrik, want de daders waren nog op vrije voet en men wist niet echt waarheen.
  De hele avond werd radio geluisterd en ook de nieuwsberichten op TV boezemden niet echt veel vertrouwen in. 'De politie is het spoor bijster', en 'de politie heeft de achtervolging moeten staken', zinderden nog een tijdje na.
  Toen wist niemand dat dit de laatste aanslag zou geweest zijn van de beruchte 'Bende van Nijvel', gelukkig hebben we van deze bende nadien niet meer te lijden gehad.
   
  Een kwarteeuw na de laatste overval van de Bende van Nijvel werd onlangs het speurdersteam dat de overvallen onderzoekt, verdubbeld van zes naar twaalf speurders. De versterking volgt nadat afgelopen maand ruim 500 tips binnenstroomden na een oproep tot getuigen.  
  De speurders willen vooral de gegevens over mogelijke verdachten verder onderzoeken. Ze hebben ook interesse voor de gemelde verdachte handelingen voor, tijdens en na de overval op de Delhaize in Aalst. Met de versterking hoopt onderzoeksleider Eddy Vos ook de critici de mond te snoeren. "Deze versterking bewijst: dit onderzoek is niet dood."
  Na 25 jaar zijn we dus nog niet veel verder. Waarschijlijk zal men de daders dan ook stilletjesaan gaan terugvinden in het bejaardentehuis.
   
  "Aalst draagt de dag mee in hart en geheugen", zei burgemeester Ilse Uyttersprot. "Dit is het verhaal van een trauma van de hele stad." Net zoals de meeste slachtoffers achteraf opmerkten, deed de burgemeester een oproep voor het achterhalen van de waarheid. Ze besloot haar herdenkingswoord met een citaat uit het boek 'Niet schieten, dit is mijn papa' van bendeslachtoffer David Van de Steen. De passage ging over zijn zoektocht als kleine jongen naar het graf van zijn vermoorde ouders en zus.
   
  Na een minuut stilte schoven het stadsbestuur, de toenmalige burgemeester Anny De Maght, de Delhaizedirectie en de nabestaanden van de dodelijke raid aan de Delhaize en die aan een Colruyt waarbij twee agenten gedood werden, aan om bloemen neer te leggen aan het sobere gedenkteken. Verschillende nabestaanden hadden er overigens al voor de plechtigheid bloemen achtergelaten. De herdenking zal voortaan jaarlijks herhaald worden.
   
  De herdenking werd druk bijgewoond door de regionale, nationale en zelfs de Nederlandse pers. Op een internetforum van www.bendevannijvel.com wordt opgeroepen om vanavond om 19 uur samen te komen op de parking van Delhaize voor een herdenking.

  (info © belga)

  29-05-10

  Tommeken

  Het is intussen een beroemde kreet geworden : 'Tommeke, Tommeke, wat doe je nu ?' In dit geval ging het echter over Tom Boonen, de wielrenner die wereldkampioen werd.
  Vanavond kan een andere Belgische Tom het volgens mij heel ver schoppen, maar dan in de muziekscène (zijn benen zijn misschien iets minder goed, over zijn stem valt in elk geval niet te discuteren ... die is prachtig).

  Het Eurovisiesongfestival mag zich vanavond verheugen op een eenvoudige en rustig voortkabbelende song van Tom Dice, onze Belgische inzending voor dit jaar.
  Met dit simpel, meeslepend liedje wil hij de harten van miljoenen europeanen verroveren en zich een plaats in de geschiedenis zingen. Voor het eerst in 6 of 7 jaar is er nog eens een landgenoot in geslaagd om mee te mogen doen aan 'de grote finale'; alle voorgangers sneuvelden reeds in de halve finale's en haalden zelfs de grote avond niet.
  Hieronder het deuntje waarmee Tom het wil wagen, als je het mij vraagt : prachtig ... !!!

   

   

  People always say
  Tom, this has gone too far
  But I'm not afraid to chase my dreams,
  Just me and my guitar

  And no one may ever know
  The feelings inside my mind
  'Cause all of the lines I ever write
  Are running out of time

  So maybe I should get a nine to five
  But I don't want to let it go, there's so much more to life

  Tell me that I've got it wrong
  Tell me everything will be okay
  Before I fall
  Tell me they'll play my songs
  Tell me they'll sing the words I say
  When darkness falls
  All of the stars will see
  Just me and my guitar

  I'm sure that I'll find my way
  'Cause I'm not afraid to try
  Even a world of love and hope can't guarantee that price

  So maybe I should get a nine to five
  But I don't want to let it go, there's so much more to life

  Tell me that I've got it wrong
  Tell me everything will be okay
  Before I fall, oh no ...
  Tell me they'll play my songs
  Tell me they'll sing the words I say
  When darkness falls
  All of the stars will see
  Just me and my guitar

  Me and my guitar...

   

  Mooi toch ???

  Heeeeeeeeeeeel veel succes vanavond !!!

  22-05-10

  De Doetjes doen het ...

  Een weekje stilte ... met reden ... we zijn er eens vantussenuit geweest. Een verslagje volgt ... maar toch eerst even jullie aandacht voor het volgende :

   

  Een wereld waarin iedereen een plaats heeft, ongeacht geloof, huidskleur of geslacht, zou dat niet mooi zijn ?

  Een wereld waarin basisrechten voor iedereen gegarandeerd zijn, waar mensen samenwerken om via duurzame methodes sociale verbeteringen te realiseren, zou dat niet prachtig zijn ?

  Een wereld waarin economische winst geen doel is, maar een middel om alle mensen gelijke kansen te bieden om zichzelf economisch, sociaal en cultureel te ontplooien, zou dat niet schitterend zijn ? 

  Onder de motto's : 'Alle beetjes helpen' en 'verbeter de wereld, begin bij jezelf' werd de 'Oxfam Trailwalk' in het leven geroepen.

   

  Oxfam trailwalk logo

   

  Oxfam Trailwalker is een unieke teamuitdaging om armoede en onrecht uit de wereld te helpen. Het is een wandeltocht van 100 km door de Hoge Venen, afgelegd door teams van vier personen in maximum 30 uur. Bovendien zamelt elk team minstens 1.500 euro in ten voordele van projecten van Oxfam-Solidariteit in het Zuiden en het Noorden.

  Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 vindt de derde Belgische editie plaats. Er kunnen maximaal 250 teams deelnemen. Met de Hoge Venen als decor voor deze wandeltocht zijn ze gezegend met een van de mooiste en meest ongerepte stukjes natuur in België.

  Voor veel mensen is de Oxfam Trailwalker de kans om met familie, vrienden collega's een bijzondere sportieve prestatie te leveren. Voor anderen is de Oxfam Trailwalker dan weer de start om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven. Velen beleven ook plezier aan de acties om fondsen te werven tijdens de maanden voorafgaand aan het evenement. Want daar draait het natuurlijk om: armoede en onrecht uit de wereld helpen!

   

  de doetjes logo

   

  Eén van die deelnemende groepen is 'De Doetjes' (team 66), die er ook in 2010 opnieuw een 'lap gaan op geven'.

   

  De definitie van 'doetje' volgens het woordenboek :

  Uitspraak: ˈducə het -woord doetjes Zelfst. Naamw. [Informeel] iemand die een te zacht karakter heeft en niet flink is. Synoniem: sul. Synoniem: watje. Synoniem: eitje

   

  de doetjes groepMaar dat het geen watjes zijn, hoeven ze al lang niet meer te bewijzen. Daniel Steveninck, Martine De Vriendt, Clement Cocclez en Guy Verhelst wandelen deze 100 kilometer in de Hoge Venen ten voordele van Oxam Solidariteit.

  Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 nemen zij namelijk opnieuw deel aan deze prachtige tocht !

  Op sportief vlak kunnen ze het zeker aan. Dat weten ze van zichzelf, en velen kunnen het beamen : het zijn allemaal doorwinterde wandelaars, die je op alle mogelijke momenten en alle mogelijke parcours ten lande (en ver daarbuiten) kan tegenkomen.
  Ook zij proberen minstens 1500 Euro in te zamelen voor Oxfam-Solidariteit. Jullie kunnen hun natuurlijk steunen in dit streven.

  Het Oxfam-tellertje staat momenteel op 75117 euro, waarvan 612 euro's van De Doetjes, maar dat moeten er natuurlijk veel meer worden. Klik op onderstaande link en denk terwijl eens aan Oxfam

  de doetjes teller

   

  De belevenissen van Guy kunnen jullie trouwens steeds volgen op zijn blog : http://gwy.skynetblogs.be/. Heel veel mooie vertelsels over de belevenissen van een sympathiek wandelaar met het hart op de juiste plaats.

   

  Ina, Gianni en ik gaan in elk geval onze duit in het zakje doen, en trekken maandag aanstaande (Pinkstermaandag) met wandelschoenen en goed hart richting Eksaarde (Lokeren) .
  Niet voor 100 km, ... dat laten we aan de specialisten over, maar wel voor een gezellige, ontspannende benefiettocht, die hun kas wat zou moeten spijzen.

   

  Start van 7 u tot 15 u
  Startplaats: Stedelijke Basisschool
  Dam 67,9160 Eksaarde, Lokeren
  Afstanden: 7 – 12 – 21 & 27 km
  Natuurwandeling om en rond de Zuidlede en de Verrekapel
  Startkaart inclusief 2 gewone consumpties kost 4 euro.

   

  Dus : Wandelschoenen aan, en ALLEN DAARHEEN !!!

   

  22:33 Gepost door Thierry in In de kijker ... | Permalink | Commentaren (4) | Tags: wandelen, goed doel, oxfam, trailwalk, doetjes |  Facebook |

  07-04-10

  Mens of Robot ?

  De lijn wordt steeds dunner.

  Onderstaande moet je echt eens proberen.
  Enkele ingenieurs van het vroegere spraaktechnologisch bedrijf Lernout & Hauspie hebben in de VS de kans gekregen om hun spraaktechnologie te verfijnen.

   

  Lernout & Hauspie was een door Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert opgericht spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie Speech Products.

  Het bedrijf was gevestigd in Ieper in de zogenaamde Flanders Language Valley waar ook verwante bedrijven zich hadden gevestigd, en speelde een rol in de ontwikkeling van spraakherkenning en spraaksynthese.

  Het bedrijf kwam in opspraak na onderzoek door de The Wall Street Journal omtrent het bestaan van spookbedrijven en boekhoudkundige onregelmatigheden met het doel de koers van de aandelen de hoogte in te jagen. De aandelen van het bedrijf kelderden in nauwelijks een half jaar tijd en uiteindelijk ging L&H failliet in 2001. De spraaktechnologie-afdeling van L&H werd overgenomen door het Amerikaanse Scansoft, nu bekend als Nuance.

  Op maandag 22 mei 2007 startte het proces tegen Lernout en Hauspie, het grootste fraudeproces ooit in België. Op 9 oktober 2007 werd voor de oprichters een celstraf van 5 jaar geëist waarvan 2 voorwaardelijk, alsmede een 'strenge geldboete', aangezien zij door fraude menig bedrijf én investeerder in moeilijkheden hadden gebracht.

   

  Jo Lernout heeft altijd beweerd dat hij een tiental jaren nodig zou hebben om een spraaksysteem in te voeren dat zou gebruikt kunnen worden op velerlei gebied. Hij heeft nu blijkbaar ook gelijk gekregen.

   

  Klik eerst op onderstaande afbeelding, kies voor 'Dutch' en geef zelf een tekst in (dit mag zelfs in het dialekt zijn). Klik daarna op 'say it' en luister maar.

  Kies voor 'Ellen' als je Vlaams wil horen, anders krijg je de Nederlandse Saskia te horen.

   

  L & H gratis en voor niks !

   

  spraaktechnologie

  13-06-08

  Ename koestert ...

  Header image

  Het is eindelijk zover. Vanavond wordt het startschot gegeven van een 100 km tocht in Zingem. De bedoeling was/is om zoveel mogelijk geld in te zamelen via sponsoring en dit om een prachtig initiatief te steunen.

  Iedereen heeft een tijd van komen en van gaan. Op 'gezegende' leeftijd blijft dit 'gaan' natuurlijk erg, maar ergens is het normaal. Er zijn echter ook vele kinderen die veel te vroeg van ons heengaan.

  Kinderen mogen niet sterven, dit mag niet gebeuren. Maar als de ziekte dan toch toeslaat, is het mede door de kennis, de inzet en de diepmenselijkheid van de artsen en verpleegkundigen dat patiënten deze ziekte overwinnen of dat ouders steun kunnen vinden bij het verlies van hun kind.

   

  'Basile' uit de getuigenis die de eigenlijke aanleiding heeft gegeven tot onze tocht, heeft niet de tijd gekregen om chemotherapie zijn werk te laten doen. Maar andere kinderen, kunnen misschien wel genezen, mits er snelle en goede verzorging kan komen.

  In het UZ Gent worden per jaar ongeveer 220 kinderen  met diverse soorten kanker behandeld.

  Mag ik daarom ook jullie steun vragen voor het Kinderkankerfonds. Als jullie er zin in hebben, mogen jullie ons nog altijd steunen 

  via rekening nummer 285-0305382-55

   

  Wij gaan er in elk geval voor, ondanks onze eigen blessures en 'mankementjes'. Hoeveel kilometer we uiteindelijk zullen stappen, komen jullie zondag te weten, maar elke kilometer die we afleggen brengt hopelijk wel een 'positive vibe' met zich teweeg voor al diegenen die het kunnen gebruiken. Natuurlijk denken we niet enkel aan de kinderen met kanker, maar ook aan alle andere kindjes die te kampen hebben met één of andere kwaal.

   

  Hier in elk geval nog wat meer info die verschenen is op de website van 'Ename Koestert'

  Om 21u. vertrekken de moedigen die 100 km door de Vlaamse Ardennen stappen ; op 14 juni vanaf 6 u ’s ochtends is het de beurt aan de wandelaars van kortere afstanden.

  Tijdens de Kinderfeesten van 2007 werd het plan opgevat om gesponsord te wandelen voor Koester. Een aantal vergaderingen verder hebben de deelnemers een sponsorkaart  waar u 1 euro per km. kan sponsoren.

  U vindt hun namen hieronder :

  Bernard Opsomer, Carlos Cambron, Dirk Van Durme, Eric Van Hecke, Filip Baeyens (tjeneverbendeke), Guy Delbeke (tjeneverbendeke), Jaco Vanderkimpen, Johan Sercu (tjeneverbendeke), Martin Goedertier, Patrick Vanhoorne, Pierre Wijnant, Sofie Schepens (tjeneverbendeke), Thierry Treinen (tjeneverbendeke), Steven Bruynooghe.

   

  Als u Koester én de moedige wandelaars wil ondersteunen, wees dan mild en sponsor een paar kilometer. U kan hiervoor contact opnemen met Steven (0474/993966) of Dirk (0498/737875). Of u kan de stappers natuurlijk ook moreel ondersteunen door hen onderweg aan te moedigen of hen de laatste kilometers te begeleiden ; starten in Brouwerij Roman kan voor 22 km en vanaf Ename voor 12 km , tevens de laatste (zware) loodjes.

  Meer info over het parcours op www.scheldestappers.tk of www.freewebs.com/comite2000.

   

  Dat jullie steun geapprecieerd wordt, hoef ik natuurlijk niet te vertellen !!!

  PS Zonet bereikte me het bericht dat we vanavond in rouw starten met een zwart lintje.'Wij waren allemaal geschrokken toen we in deze krant het stuk lazen over het ongeval in Baaigem waarbij Jo De Grauwe, de stichter van Koester, het leven liet. Toch willen wij het sereen houden, via een zwart lint en een kort woordje net voor de start willen wij overledene eer betuigen en ons leedwezen overmaken aan de familie'

  04-09-07

  't Is weer voorbij ... die mooiste Zondag

  ... en ik denk dat we de zomer nu ook wel definitief op onze buik kunnen schrijven. Nadat de Gordel vorig jaar zowat werd weggeregend, hebben we het ook dit jaar niet echt droog kunnen houden. Hoewel sommigen er niets van zullen gemerkt hebben, werden we om 13 u vergast op een plensbui van jewelste.

  Jong en oud ... samen onderweg ! ps diene helemaal rechts (links van de vrouw met rode pull op de fiets) met oranje fluo en groen medewerkers t-shirt : dat benne kik !!! Zo hebben de nieuwsgierigen toch al tenminste één foto van mij gezien

  Maar laat me misschien beginnen met het begin.

  In den beginne was er niets .... 

  ... mmmm ... neen, ... zover ga ik niet terugkeren.  Wat er de voorbije weken zoal gebeurd is hebben jullie hier al kunnen lezen. Vergaderingen, en controles allerhande moesten ervoor zorgen dat we ook dit jaar de fietsers en wandelaars op het veilige en correcte pad konden sturen. Zaterdag werden de laatste pijltjes opgehangen (zie vorig bericht) en gisteren was het dan eindelijk de grote dag.

  's Nachts werd er nog op en af gereden om de eventuele saboteurs te ontmoedigen, en voor Zaventem is dit wonderwel heel goed gelukt. Terwijl we op de radio berichten hoorden van punaizes en nageltjes in andere Gordeltrefpunten (Overijse, Dilbeek en St-Genesius Rode), stonden de mannen van de technische dienst bij ons tamelijk werkloos te wezen. Om 5 u hadden we opnieuw afgesproken met de groep medewerkers om alles nog eens te overlopen en om 5u30 begon (eindelijk) de 'gezellige' drukte.

  De eerste fietser (trouwens dezelfde man die al jaaaaaaren de eerste aanwezige is) stond al te popelen om te vertrekken voor zijn 100 km, maar hij moest jammer genoeg nog wachten tot de officiële start om 7u. Het was zijn tiende gordel, en dus een extra feestelijke voor hem. Om 7 u stipt werd dan het licht op groen gezet voor de start van deze 27° Gordel.

  De ietwat speciale studio van Radio 2 wekte heel wat belangstelling bij de medewerkers en de deelnemers. De glazen kooi bovenaan was de studio, en we zagen meteen wat we ook hoorden door de luidsprekers op het plein.  

  Cameraploegen liepen op en af, en deze editie bleef het niet enkel bij interesse uit Vlaanderen, maar er waren er ook bij die van over de (taal-)grens kwamen. Door de politieke situatie had men natuurlijk het één en het ander verwacht en daar is men massaal op afgekomen. Ik heb zelfs een Duitse en een Engelse ploeg gezien, en ook vanuit het Zuiden waren Spanjaarden en Fransen aanwezig. Op bepaalde momenten leken we echte tv-vedetten. Hopelijk kennen ze mijn rekeningnummer voor de royalties ?

  Constant zweefde ook de radio-2 helicopter boven onze hoofden, wat toch altijd voor heel wat ambiance en wuivende handjes zorgde.

  Vrij laat kwam de stormloop op gang. Een ongeval op de Brusselse ring heeft de toegang tot Zaventem een tijdlang bemoeilijkt, waardoor we pas om 9 u konden zien waar we eigenlijk aan begonnen waren. De deelnemers kwamen vanuit alle hoeken van het land, en de drie ingangen op het kerkplein konden maar met mondjesmaat de enorme toeloop aan. Gelukkig mochten we ook dit jaar genieten van een 'foutloos parcours' voor wat betreft de veiligheid. Terwijl de voorbereidingen altijd in 'petit comité' gebeuren, liepen toch heel wat mensen de dag zelf rond met 'medewerkers-t-shirts'. Gewoon al om eventuele pesters te ontmoedigen. Ook de politie, ambulance en brandweer waren massaal aanwezig en gelukkig zijn ook zij vrij werkloos gebleven. Natuurlijk zijn er - zoals altijd - de schaafwondjes en blaren geweest, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen. Ook de fietshersteldiensten hadden relatief weinig werk. Een band oppompen, een ketting terug leggen waar ze hoort, ... routinewerk dus.

  Iets na de middag kwamen echter enkele meldingen binnen van mensen die geen pijltjes meer vonden ...  ergens in het Zoniënwoud ... maar waar juist ? Alle plannetjes er dus bijgehaald, hen terug op het rechte pad geholpen en nieuwe pijltjes gaan hangen. Pesterijen of spelende kinderen ? Wie zal het zeggen ?  Een beetje later dezelfde melding vanuit St-Stevens Woluwe. Opzet leek ons nu logischer, en toen eventjes later ook een pijl aan de start zelf bleek gedraaid te zijn hielden we toch even ons hart vast. Hadden de saboteurs nu ook de weg naar Zaventem gevonden ?  Later bleek de angst voor niets te zijn geweest want bij deze kleine feitjes is het dan toch gebleven. Laat het ons dus houden op een rimpelloze zondag ...

  Ook zij waren erbij en zorgden voor heel wat leute !

   

  Armbandjes te kort bij de start van de 50 km. Dat beloofde natuurlijk wel veel goeds voor de deelnemersaantallen. Iets later ook te kort bij de 25 km. Amai ... zo veel volk ! Gauw nog enkele zakken armbandjes gaan bijhalen, en ook bijbesteld in andere Gordeltrefpunten.

  Hoewel ik het markplein bijna niet ben afgeweest, stonden er op zondagavond op mijn stappentellertje wel 54 350 stappen (ongeveer 3000 zijn er nodig om in conditie te blijven, dus ik denk wel dat dit goed zit). Aangezien ik daar stond als aanspreekpunt en verantwoordelijke van zowat alles, wist ik gedurende de ganse dag wel wat doen. Ook hier : het bleef bij 'gewone' vragen en 'kleine probleempjes'.  't Meisje van de grime iets te drinken brengen, een vlag omhooghangen voor de turnkring, tentje voor de aankomst van de 50 km herschikken, medailles gaan afleveren, verdwaalden de weg wijzen, een kapotgereden waterslang gaan herstellen, assisteren van een rolstoelpatiënt, een paar kindjes gelukkig maken met een Gordel-sticker, het podium (en het publiek) in het oog houden tijdens de show, een cameraploeg de mooiste plekjes tonen om te filmen, enkele omgedraaide pijltjes terug de goeie richting laten uitwijzen, ...  heel gevarieerd werk dus.

   

  Enkel nog 'alle hens aan dek' voor het optreden van Gene Thomas. De taferelen die zich afspeelden net voor het podium deden op bepaalde ogenbllikken terugdenken aan de beginperiode van Clouseau. Gillende meiden, springende fans, en een uitzinnige menigte. Enkele medewerkers hadden zich tussen publiek en podium geplaatst om te voorkomen dat Gene zou platgekust worden, maar ook dit bleek preventief. Hij heeft brave fans ;-)    Ik denk dat ik trouwens ook ga beginnen zingen, of ik geraak nooit van 't straat Cool

  Ik stond op de eerste rij, meestal met het gezicht naar het volk toe, maar toch deze mooie close-up. Velen waren jaloers

   

  's Avonds nog wat nagepraat en eigenlijk vrij vroeg toch naar huis gegaan. Toch een beetje slapen, want om 4u30 was het weer alle hens aan dek. De pijltjes moesten verwijderd worden, en het marktplein moest weer herschapen worden in een Parking. Doordat het alweer aan het gieten was, werd er rond 8 u opnieuw de brui aan gegeven en ben ik maar gaan werken (lekker droog achter mijn pc'ke). Gisterenavond heb ik dan verder gedaan met het verwijderen van de pijltjes. Alles is nu weg, enkel de markeringen op de grond verraden nog dat hier zo'n groots evenement heeft plaatsgevonden.

   

  Eindbalans (de officiële cijfers van Bloso) :

  totaal aantal deelnemers : 77 303

  deelnemers in Zaventem : 22 568

  De recreatieve fietstocht in Zaventem (50 km) kende het grootste aantal deelnemers met 8.766 Gordelaars.

  Zaventem wordt opnieuw het grootste Gordeltrefpunt voor fietsers met 19.003 fietsers.
  De 100 kilometer fietsen (de klassieke Gordel zoals hij in 1981 voor het eerst werd gereden) is nog steeds goed voor 18,64% van de Gordeldeelnemers (2006 : 17,91%).  De meeste fietsers vertrokken in Zaventem en Dilbeek (meer dan 2/3).

  ParcoursDeelnemers%Meeste deelnemers
  25 km fietsen11.39814,74%Dilbeek: 4.222
  50 km fietsen26.00633,64%Zaventem: 8.766
  100 km fietsen14.41018,64%Zaventem: 6.382

  En nu ? Ah, we gaan stilletjesaan (ik zeg wel stilletjesaan hé) de voorbereidingen treffen voor volgend jaar. Eerst een evaluatie van wat dit jaar beter kon, en dan opnieuw plannen maken, vergunningen aanvragen, een paar vloeken tussendoor, en opnieuw vergaderen. En voor we't weten zal het weer snel de 'mooiste zondag' zijn ... maar dan die van 2008.
  Aan alle geïnteresseerden : de Gordel gaat steeds door op de eerste zondag van September. Jullie zijn bij deze dus al uitgenodigd voor volgend jaar !!!

  21:32 Gepost door Thierry in In de kijker ... | Permalink | Commentaren (2) | Tags: gordel, zaventem |  Facebook |