14-04-11

MS STEUNAKTIE 25 MEI 2011

English Version : click here

 

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support - Misschien hebben jullie al horen praten over MS (Multiple Sclerose) ?

 

- Misschien kennen jullie persoonlijk iemand met MS ? 

 

- Of misschien zie je jezelf elke dag zelf geconfronteerd met MS ? 

 

In elk van deze gevallen vragen we jullie voor jullie steun !.MS is een ziekte die, hoewel niet altijd zichtbaar, het langzaamaan moeilijk, en later zelfs onmogelijk, maakt voor een patient om nog op een 'normale' manier te functioneren - zowel op fysiek als op mentaal gebied.

Meer informatie over MS kunnen jullie terugvinden door HIER te klikken ...

 

MS tast de zenuwcellen in de hersenen aan, alsook het ruggemerg, zodat deze niet meer met mekaar kunnen communiceren. 

De gevolgen zijn dat de patient steeds meer en meer afhankelijk zal zijn van hulp van derden.


België hinkt achter bij zijn strijd tegen MS en de impact die deze ziekte heeft op het leven van de patient, zowel op sociaal als op financieel gebied. 

 

>> Er is geen nationaal register.

>> Financiële hulp blijkt ontoerijkend.

>> Er is niet genoeg media-aandacht voor deze ziekte. 

>> ...

 

MS.jpgEén van deze patienten (Isabella) en haar moeder (Lydia) brengen dit naar voren in de media zodat de wereld een beter zicht kan krijgen op wat MS patienten dagelijks doormaken en natuurlijk vragen ze de politiekers ook om steun en hulp.

 

Er wordt ook een march georganiseerd om de politiekers te wijzen op hun gebrek aan verantwoordelijkheid en om hen steun en hulp te vragen.

 

Diegenen die willen helpen (er wordt niet naar geld gevraagd, enkel jullie aanwezigheid) worden gevraagd om hun aanwezigheid te willen bevestigen via facebook (http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=185481214803061) of via inschrijving op http://www.ms-steunactie.be/index.php?option=com_content&...

 

We komen samen :

25 Mei 09 AM : Brussel Zuid (treinstation) : Frankrijkstraat

25 Mei 12h30 PM : Brussel Zuid (treinstation) : Frankrijkstraat

 

Van daaruit wordt er verder gegaan (via vervoer) naar de kabinetten van enkele ministers  (Jo Vandeurzen, Fadila Lanaan, Elio Di Rupo, etc hebben al hun toezegging gedaan).

 

Alstublieft mensen, jullie hulp en aanwezigheid zullen heel erg geapprecieerd worden door alle MS patiënten, hun familieleden en vrienden. 


Zien we jullie allen op 25 Mei ?

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support

 

MS SUPPORT ACTION 25 TH MAY 2011

Nederlandstalige versie : klik hier

 

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support - Perhaps you already heard somebody talking about MS (Multiple Sclerosis) ?

 

- Perhaps you may know someone with MS ? 

 

- Or maybe you see yourself day in day out confronted with MS ? 

 

In either case we kindly ask you to SUPPORT below action.MS is a disease that, although not always visible, gradually makes it difficult, and later even impossible for the patient to function in a 'normal' way - physically as well as mentally.

You can find more informations on MS by clicking HERE ...

 

MS affects the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

In the end the patient finds him-/herself increasingly disabled and largely dependant on another person's help.


Belgium lags behind in its fight against MS and the impact it has on the patient's life, both socially and financially.

 

>> There is no national register.

>> Financial support remains insufficient.

>> There is not enough coverage from the media.

>> ...

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support One of the patients (Isabella) and her mother (Lydia) are bringing this in the media in order to offer the world a better view on what MS patients have to go through every single day and of course in order to ask the politicians for more attention and help.

They are also planning a march in the city of Brussels in order to confront the politicians with their lack of irresponsability

 

Those who are willing to help (we don't ask for money, just for your presence) are asked to confirm via a message. You can do this via facebook (http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=185481214803061) or via a comment on http://www.ms-steunactie.be/index.php?option=com_content&...

 

We will meet :

25 th May 09 AM : Brussels South (trainstation) : Frankrijkstraat

25 th May 12h30 PM : Brussels South (trainstation) : Frankrijkstraat

 

From there we will have a walk and will visit some cabinets of ministers (Jo Vandeurzen, Fadila Lanaan, Elio Di Rupo, etc).

 

Please people, your support and presence will be very highly appreciated by all MS-patients, relatives and friends.


See you all on 25th May ?

 

ms, multiple sclerosis, march, brussels, 25th may, media, national register, support