15-06-07

geflitst ...

  Donderdag woedden over bijna het hele land enkele hevige onweders. Bliksemflitsen gevolgd door een hels kabaal schrikten heel wat mensen en dieren op. Een onweer is één van de gevaarlijkste weertypes om in te gaan wandelen of sport te beoefenen, en het zorgt voor heel wat angst bij dieren, kinderen en ook vele volwassenen. Maar wat is nu eigenlijk een onweer, en waarom hebben we er zo'n schrik voor ?

Vroeger dacht men dat onweer te maken had met het humeur van de goden. Jupiter (bij de Romeinen) zou uit kwaadheid vurige lichtflitsen richting aarde sturen en als hij met zijn bokkenwagen door de lucht kliefde, hoorde je de donder. Volgens onze eigen voorvaderen bliksemde het als Donar (ook wel Thor) met zijn hamer op zijn zwaard sloeg.

Thors Strijd met Jättarna Donar in aktie

 

Ook was het aan het eind van de 18° eeuw gebruikelijk om de kerkklokken te luiden als er onweer op komst was. Zo kan op vele middeleeuwse klokken nog steeds de tekst 'Fulgura Frango' teruggevonden worden, wat betekent : 'Ik breek de bliksems'

 

Hoe zie je nu dat er een onweer op komst is ?

Wel, de lucht krijgt een donkere of groenachtige kleur, er steekt een harde wind op, vaak begint het te regenen of hagelen, in de verte is het al aan het rommelen, radio- en TV-golven worden gestoord omdat er plots veel elektriciteit in de lucht is, huisdieren worden onrustig of verstoppen zich op een veilig plekje.

 

Wat is nu eigenlijk een onweer ?

Onweer ontstaat wanneer de lucht met grote snelheid omhoog wordt gecatapulteerd door een front of door een sterke opwarming in de lucht. Daarbij ontstaat statische elektriciteit, doordat in de wolk ijs- en waterdeeltjes worden gevormd. Deze deeltjes zitten samen in één bui. Als er dan te veel elektriciteit in de wolk zit, zoekt een deel van de elektrische lading een uitweg naar de grond, wat je kan bemerken in de vorm van een bliksemflits.  De donder is het logisch gevolg van de bliksem. De lucht rondom de bliksem wordt zo heet, en gaat enorm uitzetten, wat een explosie tot gevolg heeft. Bliksem en donder ontstaan op precies hetzelfde moment, maar door het verschil in snelheid waarmee geluid en licht zich verplaatsen is er toch een verschil waar te nemen.

 

Hoe kunnen we ons hiertegen beschermen ?

Bliksemflitsen zijn enorm heet. Als de bliksem zich in de grond boort, is er dus geen enkel probleem. Mocht deze echter in een huis of een boom slaan, dan kan er natuurlijk brand ontstaan. Grazende dieren in een weiland zijn ook vaak het slachtoffer van de gloeiende schichten. Water is ook een goede geleider, dus als de bliksem in een meer inslaat, vinden ook veel waterdieren de dood. De kans dat een huis getroffen wordt is tamelijk klein, zeker als het zich bevindt in de buurt van hoge gebouwen en/of bliksemgeleiders. Het is echter nooit verboden om toch de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ... you never know ...  Haal daarom de stekkers uit stopkontakten, haal de kabelaansluiting van radio en tv uit het kontakt en ga niet douchen of raak geen kranen en verwarmingsbuizen aan.

Mocht je toch buiten zijn tijdens een onweer, hou dan zeker rekening met het volgende : maak jezelf zo klein mogelijk en als je in groep bent, verpreid jullie zoveel mogelijk. In een bos zoek je een open plek en maak je je zo klein mogelijk. Als je met de fiets aan het rijden bent, stap zo snel mogelijk af en verwijder je van de fiets. Als je aan het zwemmen bent, ga zo snel mogelijk uit het water, ook als je in een binnenbad zit dat in verbinding staat met een buitenbad.

In het jaar 1752 vond de Amerikaan Benjamin Franklin de bliksemafleider uit. Dit is in principe gewoon een metalen staaf op het dak van een gebouw. Daaraan zit een metalen draad, die langs de muren tot in de grond loopt. De draad voert zo de stroom af naar de aarde. Metaal is een goede geleider, vandaar dat men heel veilig is tegen blikseminslag als men in de auto zit. De stroom wordt via de metalen buitenkant van de auto naar de grond afgevoerd.

  Met flitsende groeten !